משרד קצין/נגד 2 בחדר OF4

OF4 תכנית אדריכלית

OF4 חדר AA4 שולחן

OF4 חדר AA4 תכנית שולחן

AA4 שולחן 2 עץ-לבן

AA4 שולחן 2 עץ-שחור

OF4 חדר AA4 תכנית 2 שולחן

CA2 ארון שחור

OF4 חדר CA2 תכנית ארון

OF4 חדר CA2 תכנית 2 ארון

CA2 ארון עץ

כיסאות

כסא מסי גבוה

כסא מסי נמוך

כסא ניס

כסא פלקס

מתלה בגדים

דילוג לתוכן