מערכת ריהוט אל"מ/סא"ל

ריהוט בהזמנה המקורית

ריהוט בהזמנה המקורית

מערכת ריהוט רס"ן

ריהוט בהזמנה המקורית

ריהוט בהזמנה המקורית

מערכת ריהוט חייל/רל"ש

ריהוט בהזמנה המקורית

ריהוט בהזמנה המקורית

חדרי ישיבות

ריהוט בהזמנה מקורית הצמדה של מספר שולחנות אחד לשני

בנצ'ים

ריהוט בהזמנה המקורית

ריהוט בהזמנה המקורית

מיקום חשמל ומפרטי פאנל תקשורת

דילוג לתוכן