M21 - חללי לימוד חווייתיים

M21 – מרחב חינוכי ללמידה חוויתית
 מרחב הלמידה בכיתת האם ובסביבתה בתוך המבנה, כחלק מהתפישה הפדגוגית המזמנת ומעצימה  תהליכי למידה ייחודיים.

דילוג לתוכן